Sessió d’intercanvi de BBPP: “L’aplicació de la Llei de contractes del Sector Públic a les fundacions universitàries”

El passat 15 de maig es va celebrar la segona sessió d’intercanvi de BBPP organitzada per la Comissió de Fundacions Universitàries.

Programa:

1. Els procediments de selecció del contractista
a. El procediment obert, procediment restringit, procediment amb negociació, diàleg competitiu i associació per la innovació.
2. La compra pública innovadora
a. Compra pública precomercial, la compra pública de tecnologia innovadora i l’associació per a la innovació.
3. Els contractes menors:
a. Publicació i compatibilitat d’aquesta publicació amb art. 310 LCSP.
b. Conseqüències de la no publicació de contractes menors (347.5 + 39.2 LCSP).
4. La contractació d’espais per realitzar congressos i la llei de contractes.
5. Els contractes de docència (art. 310 LCSP): licitació pública o contractació.

Vam comptar amb el Tomàs Segura com a ponent. En aquesta sessió presencial, van participar 18 persones.