Nou Apunt OdF! ‘El progrés i el seguiment dels ODS: una aposta que cal reforçar i accelerar’

Publiquem un nou Apunt de  lObservatori de Fundacions de la CCF, dins la sèrie de lliuraments periòdics que us facilitem amb dades del sector amb els quals volem proporcionar un marc de referència per a la gestió i el dia a dia de les fundacions.

Sota el títol ‘El progrés i el seguiment dels ODS: una aposta que cal reforçar i accelerar’, aquest nou apunt es focalitza en l’anàlisi del progrés en la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible promoguts per l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Les dades aportades per l’Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Edición especial: 2023, revelen reptes importants i una evolució molt allunyada del ritme requerit per assolir aquests objectius. Tal i com es pot veure a la gràfica, existeix un baix nivell d’acompliment i progrés de les 140 metes desgranades pels ODS i avaluades de manera continua per les NU. Les últimes xifres són contundents en aquest sentit: d’aquestes 140 metes susceptibles d’avaluació, un 48% presenten desviacions i retards moderats o greus de la trajectòria desitjada. A més, un 37% presenten una situació d’estancament i/o de retrocés. Tan sols un 15% de les metes establertes es consideren ben encaminades o encausades, en una acurada progressió de temps.

Aquesta avaluació emfatitza la urgent necessitat d’intensificar i accelerar els esforços perquè els ODS mantinguin el seu rumb i contribueixin a garantir un futur sostenible per a tothom.

* Els Apunts de l’Observatori de Fundacions (OdF) es van crear  amb el propòsit d’establir un canal de connexió i de distribució de dades en format de butlletí que visibilitzi la producció de dades de l’OdF com a plataforma de recerca i pensament sobre el món fundacional.

Les implicacions de la Sentència “Glovo”: afecta a la relació entre les entitats i les persones treballadores autònomes?

Arran de les sentències emeses en el cas “Glovo”, la Inspecció de Treball ha iniciat una revisió profunda de les dinàmiques entre entitats i les persones treballadores autònomes. Aquesta revisió s’enfoca especialment en aquells casos en què, tot i que la relació sembli tenir una naturalesa mercantil, hi ha indicis que podrien apuntar cap a una relació laboral.

Aquesta situació podria generar escenaris adversos per a les entitats, les quals podrien veure’s forçades a afrontar les obligacions relatives a les cotitzacions de seguretat social de cadascuna de les persones treballadores.
Per aquest motiu, volem posar-vos al corrent dels aspectes que, d’acord amb la sentència del Tribunal Suprem, poden ser considerats com indicatius de dependència en la prestació de serveis:

 • Inversió inicial: es posa èmfasi en la comparació entre l’escassa inversió realitzada per la persona treballadora per iniciar la seva activitat i la substancial inversió que l’entitat realitza i proporciona al treballador/a.
 • Integració del prestador de serveis en l’àmbit de l’entitat. Es considera com a indicis de dependència:

o Assistència al centre de treball o lloc de treball assignat per l’entitat.
o Seguiment d’un horari definit.
o La realització personal de les tasques.
o Absència d’organització empresarial a càrrec del treballador, pròpia i autònoma.
o Entrega al treballador de productes o serveis, així com la presa de decisions vinculants per part de l’entitat, com ara:

– Fixació de preus o tarifes.
– Selecció de clients.
– Indicació de persones a atendre.

o Caràcter fix de la prestació de serveis o retribució d’aquests: la retribució es fixa de manera unilateral per l’entitat.
o Càlcul de la retribució de l’empleat, guardant una proporció de lucre a favor de l’entitat.


* Aquest resum ha estat elaborat pels serveis jurídics de la CCF amb finalitats informatives per a les entitats associades i no constitueix per sí mateix un assessorament legal. Si teniu qualsevol dubte o voleu ampliar informació, podeu contactar amb nosaltres.

 

T’expliquem totes les novetats de la formació d’aquest 3r quadrimestre!

Seguint amb la nostra missió de contribuir a la professionalització del sector fundacional, et fem arribar la programació dels cursos que oferim durant el tercer quadrimestre de 2023, una formació dissenyada per donar resposta a les necessitats de les fundacions que arriba amb diverses novetats: 

Ampliem el ventall de temàtiques per potenciar la nostra oferta de cursos especialitzats en la forma jurídica fundacional i llancem cursos ‘Premium’ d’alt valor afegit i dinàmiques pràctiques de gran impacte.

Sumen nous professionals a un equip de docents experts en el dia a dia de les fundacions, en l’àmbit jurídic, fiscal, comptable, bon govern, comunicació o la captació de fons, entre d’altres temàtiques.

Activem la nova plataforma de formació de la CCF, una eina que millora l’experiència a l’hora de consultar i inscriure’s als cursos i que ens els propers mesos inclourà més funcionalitats. Us n’informarem!

Aquesta tardor recuperem la presencialitat en alguns cursos, que combinarem amb formacions en línia i les múltiples oportunitats d’aprenentatge que ofereix als participants.

La nostra metodologia ‘Aprèn i Aplica’ és el segell de la formació CCF i ens permet crear un entorn participatiu amb una orientació pràctica i continguts 100% aplicables a la realitat del món fundacional.

Ja pots consultar el calendari i els continguts dels propers cursos a l’espai web de la CCF i reservar la teva plaça!

Si ho prefereixes, pots descarregar-te el calendari en format PDF.

Cafè de l’Àmbit Social: ‘El futur de la captació de fons que ja és present’

La captació de fons en les entitats no lucratives del sector social ha experimentat una profunda transformació en els darrers anys. Les estratègies tradicionals han perdut terreny i hem vist com s’obren pas les tècniques personalitzades i obertes a la societat, les plataformes digitals, les col·laboracions estratègiques i l’aplicació de les noves tecnologies.

Aquest nou context ha redefinit la manera com les fundacions del tercer sector social aconsegueixen els recursos necessaris per dur a terme la seva missió, un nou paradigma que ens planteja diverses preguntes:

 • Què funciona en la captació de fons més enllà de les tendències?
 • A quins reptes ens enfrontem a l’hora de captar recursos privats?
 • Quines són les claus per aconseguir aliats estables?
 • Com podem aprofitar les noves tecnologies com la Intel·ligència Artificial?

Amb l’objectiu de donar resposta a aquestes i altres qüestions, el proper 5 d’octubre organitzem una nova edició del Cafè de l’Àmbit social, una oportunitat per descobrir com ha evolucionat la captació de fons en els darrers anys i l’impacte de les noves tecnologies en aquest àmbit, així com per conèixer casos d’èxit i els models més eficients i eficaços a l’hora de captar recursos per a les fundacions.

Per aquesta sessió, organitzada per la Comissió de l’Àmbit Social de la CCF, comptarem amb el coneixement d’un referent en la matèria, Ricard Valls, Soci Director de Zohar Consultoria&Marketing Social i PDD per l’IESE. Té més de 30 anys d’experiència en captació de fons per a entitats sense finalitat de lucre, projectes socials, recerca i universitats, i és coautor del llibre “Com captar fons amb èxit”.

La sessió, que s’oferirà en format virtual, és gratuïta i es podrà seguir a través de la plataforma Zoom. Ja pots reservar la teva plaça, t’hi esperem!

PROGRAMA

 • 09.30 h Benvinguda i presentació: Eugènia Bieto, presidenta de la Coordinadora Catalana de Fundacions.
 • 09.35 h Presentació “El futur de la captació de fons que ja és present”: Ricard Valls, Soci Director de Zohar Consultoria&Marketing Social i PDD per l’IESE.
 • 10.45 h Torn de preguntes
 • 11.00 h Fi de la sessió


 

Es modifica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones

El passat 29 de juny es va modificar la Ley de Fundaciones Estatal, a través del Reial Decret-Llei 5/2023, de 28 de juny. A continuació, us detallem els punts més importants d’aquesta modificació:

I. Extinció de fundacions a instància del Protectorat

S’afegeix un nou article, el 32 bis, que recull la possibilitat que el Protectorat tramiti el procediment d’extinció de la fundació, quan concorrin indiciàriament els següents supòsits:
• Quan s’hagués realitzat íntegrament la finalitat fundacional.
• Quan sigui impossible la realització de la finalitat fundacional.
• Quan concorri qualsevol altra causa prevista en l’acte de constitució o en els Estatuts.

Aquest procediment s’iniciarà mitjançant l’acord del Protectorat, que es comunicarà al Patronat de la fundació perquè, en el termini de 10 dies, puguin formular les seves al·legacions. Un cop formulades o transcorregut el termini, s’obrirà el període de prova per a dur a terme les comprovacions necessàries per acreditar la concurrència de la causa d’extinció.

Instruït el procediment, es dictarà una proposta de resolució, que serà notificada al Patronat perquè pugui presentar les seves al·legacions en un termini de 10 dies. Posteriorment, l’òrgan d’assessorament jurídic del Protectorat emetrà un informe i es procedirà a dictar la resolució que sigui procedent. En tot cas, el Protectorat disposa d’un termini de nou mesos per dictar i notificar la resolució, i si aquest termini transcorre sense notificació, el procediment s’entendrà caducat.

En el cas que s’apreciï una causa d’extinció, el Protectorat comunicarà al Patronat la necessitat d’adoptar l’acord d’extinció en un termini que, com a mínim, serà de tres mesos. Si transcorregut aquest termini el Patronat no hagués adoptat l’acord d’extinció requerit, o s’hi oposés expressament, el Protectorat prendrà la decisió de sol·licitar judicialment l’extinció de la fundació.

II. Silenci negatiu de les sol·licituds d’inscripció al Registre de Fundacions de competència Estatal

La Llei incorpora un nou apartat 4 que estableix que les sol·licituds d’inscripció al registre s’entenen desestimades pel venciment del termini màxim, que correspondrà segons el tipus de sol·licitud, en cas que no s’hagi notificat cap resolució expressa.


* Aquest resum ha estat elaborat pels serveis jurídics de la CCF amb finalitats informatives per a les entitats associades i no constitueix per sí mateix un assessorament legal. Si teniu qualsevol dubte o voleu ampliar informació, podeu contactar amb nosaltres.

 

Inversions amb propòsit: Com alinear la política d’inversions i la sostenibilitat

El proper 27 de setembre a Girona, Caixabank, amb la col·laboració de la CCF, organitza una jornada adreçada a membres de l’òrgan de govern i a directius i assessors de les fundacions interessats en conèixer com administrar correctament el patrimoni de l’organització i gestionar les seves decisions d’inversió d’una manera coherent amb la naturalesa i missió de l’entitat i les noves tendències d’inversió sostenibles i d’impacte.

Entre d’altres qüestions, s’abordarà el concepte de patrimoni i s’analitzaran les diferents fonts d’ingressos i les característiques peculiars de les entitats des del punt de vista del compliment de la seva missió i la sostenibilitat econòmica de l’organització. També es farà referència al paper del patronat i dels directius, distingint les responsabilitats del primer en la elaboració i supervisió de la política d’inversions i l’obligació dels segons en l’execució de les mateixes.

El marc teòric es complementarà amb un enfoc pràctic mitjançant un cas de “política d’inversions”: objectius d’inversió, identificació i quantificació dels riscos, selecció de la cartera d’actius, requeriments de liquiditat, criteris d’inversió sostenibles, etc., alineada amb les estratègies d’inversió sostenible i d’impacte i crear un marc de supervisió adequat.

PROGRAMA

 • 10:00 h Recepció dels participants

 • 10:20 – 10:45 h Obertura Institucional
  Joan Ignasi Prat Peñas, Director Comercial Banca Privada Catalunya
  Eugenia Bieto Caubet, Presidenta de la Coordinadora Catalana de Fundacions


 • 10:45 – 11:30 h El sector fundacional, Dotacions y Reserves. La importància d’establir una Política d’Inversions: David Planell Pons. Director Banca Privada i Referent a la Territorial Catalunya per Fundacions i Institucions Religioses.
  La importància de la gestió del patrimoni fundacional. Les fonts d’ingressos i com fer les inversions. Marc normatiu de las inversions (Codi de la CNMV). Elaboració i supervisió de la política d’inversions. Basat en el document de la Guia de la gestió del Patrimoni de las Entitats No Lucratives.


 • 11:30 – 11:45 h Cafè


 • 11:45 – 12:30 h La planificació financera como a eix central per determinar el perfil de risc (cas pràctic): David Alonso de Linaje, Responsable d’Institucions Religioses i Fundacions de Banca Privada de CaixaBank

 • 12:30 – 13:15 h Inversions sostenibles i d’impacte
  Cristina Álvarez Méndez. Directora ISR de CaixaBank Asset Management


 • 13:15 – 13:30 h Tancament
  Joaquim Macià Viladomat, Director d’Institucions de la Territorial Catalunya.


* Descarrega’t el programa en PDF

INSCRIPCIÓ: reserva la teva plaça enviant un correu a jgali@caixabank.com indicant nom, cognoms, càrrec i organització.

T’hi esperem!